آموزش تجزیه و تحلیل ۵ نیروی رقابتی پورتر از زاویه ای دیگر

آموزش تجزیه و تحلیل 5 نیروی رقابتی پورتر از زاویه ای دیگر

آموزش تجزیه و تحلیل ۵ نیروی رقابتی پورتر از زاویه ای دیگر

آموزش تجزیه و تحلیل ۵ نیروی رقابتی پورتر از زاویه ای دیگر 700 500 علی ناصرحجتی

در پادکست‌های گذشته به بررسی پنج نیروی رقابتی پوتر و عوامل اثرگذار بر بازارهای رقابتی صحبت کردیم. در این پادکست نیز دکتر علی ناصرحجتی به این پنج المان رقابتی پرداخته و آن را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. با ما همراه باشید…