کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی زیر ذره بین شاخص‌های اندازه گیری عملکرد

کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی زیر ذره بین شاخص‌های اندازه گیری عملکرد
یکی از گام‌های کلیدی طراحی کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی ارزیابی میزان اثربخشی و موفقیت این استراتژی هاست . شاخص‌های اندازه گیری عملکرد معیارهایی از پیش تعریف شده هستند که میزان دستیابی به هدف را در کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای برند و کسب و کار شما مشخص می‌کنند. ما قصد داریم مهمترین شاخص‌های کلیدی عملکرد برای ارزیابی موفقیت و تحقق اهداف کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی را به شما معرفی نماییم. با ما همراه باشید.
شما می‌بایست مانند بزرگان بازاریابی دیجیتال در طول طراحی استراتژی شبکه‌های اجتماعی چشم انداز بلندمدت تری را در نظر بگیرید و به تهیه لیست شاخص‌های کلیدی عملکرد ارزیابی کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و تحلیل کمپین شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر این لیست از معیارها بپردازید.

مهمترین شاخص‌های کلیدی عملکرد ارزیابی کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تحلیل برترین کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی، شاخص‌های کلیدی عملکرد از منظر توزیع، میزان نفوذ برند در ذهن، عملکرد محتوای دیجیتال، تعامل برند و مخاطبین هدف و میزان بازگشت سرمایه (ROI) است که در ادامه هر یک را شرح خواهیم داد.

پتانسیل توزیع
شما از چه کانال‌هایی برای تحقق استراتژی شبکه اجتماعی خود استفاده می‌کنید؟ زمانی که می‌خواهید پتانسیل توزیع آگاهی برندتان را در زمان اجرای کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی خود بررسی نمایید، می بایست شاخص های زیر را قبل از اجرا و در طول اجرایی  کردن کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مدنظر قرار دهید:
 • تعداد فالوورها
 • تعداد هوادارن واقعی برند با نرخ تعامل بالا
 • تعداد منشن‌ها
 • نرخ Reach
 • نرخ رشد لیست ایمیل‌ها در طول کمپین شبکه‌های اجتماعی
 • لینکهای داخلی به سایت
 • تعداد بازدیدهای وبلاگ

تعامل برند و مخاطبین هدف
تعامل با برند و کسب و کار از معیارهای دیگر موفقیت کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و محبوبیت کسب و کار شما بین مخاطبین هدف است که تحقق این کار به شناخت مخاطبین هدف و طراحی پرسونای مخاطب به شیوه‌ای صحیح و مبتنی بر تحقیقات و شناخت بازار می‌باشد. این که چه تعداد از فالوورهای شما پیام برند شما را گسترش می‌دهند و از طریق استراتژی محتوا پیام شما در طول کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و پس از آن، گسترش می‌دهند، بسیار حائز اهمیت است.
مهمترین شاخصه‌های اندازه گیری موفقیت کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر نرخ تعامل و تاثیرگذاری برند روی هواداران اینفلوئنسرها عبارتند از:
 • تعداد ری توئیت
 • تعداد به اشتراک گذاری محتوا در شبکه‌های اجتماعی
 • تعداد کامنت ها
 • تعداد فوروارد کردن محتوا برای دوستان
 • تعداد لایک ها
 • نرخ کلیک خوری صفحه اصلی و صفحات داخلی سایت و میزان بازدیدشان
 • تعداد بازدیدکنندگان منحصربه فرد از سایت و محتوای ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی
 • میزان ترافیک ورودی از شبکه‌های اجتماعی
 • میزان زمان ماندگاری بازدیدکنندگان روی وب سایت
 • نرخ پاسخگویی به محتوای شما در شبکه‌های اجتماعی و سایت

میزان نفوذ در ذهن مشتری در کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی
با توجه به فعالیت برند در شبکه‌های اجتماعی، آیا  کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به تغییر نگرش ها منجر شده است؟ این تغییر و میزان نفوذ در واقع به یک برند ارزش می‌بخشد و رشد فروش آن برند را افزایش می‌دهد. این معیار در واقع با در نظر گرفتن رضایتمندی و احساسات مخاطبین هدف ماهیت کیفی ارزیابی موفقیت استراتژی‌ شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد. مهمترین شاخصه‌های نفوذ برند  در کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی عبارتند از:
 • سهم صدا و گفت و گوی برند شما با مخاطبین هدف در مقایسه با رقباء
 • میزان رضایتمندی مخاطب هدف
 • تخمین میزان احساسات مثبت، منفی یا خنثی نسبت به برند

میزان اثربخشی محتوای دیجیتال
یکی از گام‌های کلیدی در زمان طراحی استراتژی‌ شبکه‌های اجتماعی اهمیت به مهمترین بخش یعنی طراحی استراتژی محتوا و بازاریابی محتوایی هوشمندانه بر اساس شناسایی پرسونا مخاطب، طراحی تقویم محتوا و انتشار و توزیع به موقع محتوا در طول اجرای کمپین شبکه‌های اجتماعی است.

میزان اثربخشی محتوای دیجیتال
شما در زمان طراحی استراتژی کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی می بایست ارزش محتوای طراحی شده را مبتنی بر استراتژی محتوا که مد نظر داشته اید از نظر عملکرد، ارزش و هزینه طراحی و تولید مورد بررسی قرار دهید. مهمترین فرمت‌های محتوا که باید در استراتژی محتوا و بر اساس پرسونای مخاطب در زمان طراحی کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مد نظر قرار دهید، عبارتند از:
 • پست‌های وبلاگ
 • کتاب‌های الکترونیکی
 • سخنرانی‌ها
 • فیلم‌ها
 • به روز رسانی پست‌های برند در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیت‌ها
حال شما می توانید به تفکیک نوع و فرمت محتوا به بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد محتوا مانند تعداد لایک، کامنت و منشن یا دعوت از دوستان پایین پست در شبکه های اجتماعی بپردازید. نرخ تعامل و convertion  در شبکه های اجتماعی برای ارزیابی عملکرد محتوا حائز اهمیت هستند اما از دیدگاه شاخص های عملکرد محتوای برای وب سایت نیز باید محتوا را بررسی کرد.

اثربخشی محتوای دیجیتال در  کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برخاسته از یک استراتژی بازاریابی محتوا و استراتژی شبکه‌های اجتماعی شفاف، هدفمند و پیوسته در حال تحلیل و ارزیابی می باشد.

نتایج و میزان بازگشت سرمایه (ROI)
مهمترین هدف از طراحی استراتژی‌ شبکه‌های اجتماعی در زمان راه اندازی کمپین‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در بلندم