تصمیمات اساسى در تبلیغات پیشبرد فروش

تصمیمات اساسى در تبلیغات پیشبرد فروش
هنگام استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش یک شرکت باید اهداف خود را تعیین کند ، ابزارهاى تبلیغات پیشبرد فروش را انتخاب نماید ، برنامه اى را تنظیم کند ، این برنامه را ابتدا بیازماید ، آن را اجرا و بر آن نظارت و کنترل نماید و در نهایت امر به ارزیابى پیامدهاى آن اقدام کند.

تعیین اهداف تبلیغات پیشبرد فروش

اهداف تبلیغات پیشبرد فروش از اهداف بزرگ تر پیشبردى ناشى مى شوند ، اهدافى که خود ناشى از اهداف اساسى تر بازاریابى هستند که براى کالا تعیین شده اند. اهداف خاصى که از تبلیغات پیشبرد فروش دنبال مى شوند بنابراین بازارهای هدف با هم متفاوت هستند. 

اهداف از نظر مصرف کنندگان شامل موارد زیر است:
 • تشویق آن ها به خرید مقادیر بیشتر 
 • ایجاد شرایط استفاده آزمایشى در میان کسانى که کالا را مصرف نمى کنند.
 • جلب توجه کسانى که نام تجارى مصرفى خود را تغییر مى دهند از استفاده از نام هاى تجارى رقبا به طرف استفاده از نام هاى تجارى شرکت

از نظر خرده فروشان اهداف شامل موارد زیر است:
 • تشویق آن ها به خرید و فروش اقلام جدید 
 • ترغیب آن ها به افزایش سطح موجودى جنسى خود 
 • تشویق آنان به انجام خریدهاى غیر فصلى 
 • تشویق آن ها به انبار کردن اقلام وابسته و مربوطه 
 • مقابله و بى اثر کردن عملیات پیشبردى رقبا 
 • ایجاد وفادارى نسبت به نام تجارى و تلاش براى دستیابى به مجارى خرده فروشى جدید 
وقتى بازار هدف پرسنل فروش و فروشندگان شرکت باشد ، اهداف تبلیغات فروش شامل جلب حمایت از کالا یا مدل جدید آن از طرف آن ها ، تشویق ایشان به پیدا کردن مشتریان بیشتر و تشویق و ترغیب آن ها به انجام فروش هاى غیر فصلى است.

انتخاب ابزار هاى تبلیغات پیشبرد فروش

ابزارهاى تبلیغات پیشبرد فروش بسیار زیادند. برنامه ریز تبلیغات پیشبرد فروش باید به موارد زیر توجه داشته باشد.
 • نوع بازار 
 • اهداف تبلیغات پیشبرد فروش 
 •  شرایط رقابتى 
 •  اثربخشى هر ابزار با توجه به هزینه آن

ابزارهاى تبلیغات پیشبرد فروش مصرف کننده
میان ابزارهاى پیشبرد فروش که تولید کنندگان و خرده فروشان از آن براى مصرف کنندگان استفاده مى کنند تفاوت هایى وجود دارد. 
اولى همان چیزى است که به عنوان مثال براى ایجاد انگیزش رانندگى آزمایشى و خرید صنعت خودروسازى اغلب به صورت استرداد بخشى از وجوه و هدایا از آن استفاده مى کند. 
دومى هم شامل کاهش قیمت فروش ، تبلیغات نمایشى ، کوپن مخصوص خرده فروش و جوایز یا کالاهاى تبلیغاتى مى شود. همچنین فرق است بین ابزارهاى تبلیغات پیشبرد فروش که باعث درک و آگاهى مصرف کننده نسبت به نام تجارى مى شوند و آن هایى که چنین اثرى ندارند. 
اولى پیام فروش را همراه با یک معامله ابلاغ مى کند ، همان طور که در مورد نمونه هاى کالاهاى مجانى و کوپن وقتى که همراه با یک پیام فروش ارائه مى شوند ، این مهم تحقق مى یابد. در مورد کالاهاى تبلیغاتى هنگامى که به گونه اى به کالا مربوط مى شوند نیز چنین است.

ابزارهای غیر مفید تبلیغات پیشبرد فروش
 ابزارهاى تبلیغات فروش که تغییرى در درک و آگاهى مصرف کننده ایجاد نمى کنند شامل چند کالا با قیمت فروش کمتر و کالاهاى تبلیغاتى هستند که به کالاى اصلى ارتباط ندارند. جوایز و شرکت در قرعه کشى ها و شرط بندى ها ، استرداد بخشى از وجه فروش و تخفیفات تجارى هم از آن جمله اند.

حداکثر کارآیی تبلیغات پیشبرد فروش

به نظر مى رسد اگر از تبلیغات پیشبرد فروش همراه با تبلیغات رسانه اى استفاده شود حداکثر کارایى را خواهد داشت. در یک بررسى معلوم گردید کاهش قیمت به تنهایى حجم فروش را به میزان ١5 درصد افزایش داده است. هنگامى که تبلیغات فروش به همراهى تبلیغات نمایشى مورد استفاده قرار گرفت حجم فروش به میزان ١٩ درصد و هنگامى که نمایش در محل خرید هم به این دو اضافه شد فروش به ٢4 درصد افزایش پیدا کرد.

مدیر تبلیغات پیشبرد فروش

بسیارى از شرکت هاى بزرگ مدیر تبلیغات پیشبرد فروش دارند. وظیفه این مدیر کمک به مدیران نام هاى تجارى است تا ابزار پیشبردى صحیحى انتخاب کنند. مثال زیر نشان مى دهد یک شرکت چگونه به ابزار پیشبردى خود دست یافته و آن را انتخاب کرده است.

شرکتى با عرضه یک کالاى جدید به بازار ظرف مدت 6 ماه ٢٠ درصد سهم بازار را از آن خود ساخت. نسبت نفوذ این شرکت ( که عبارت است از درصدى از بازار هدف که نام تجارى را حداقل یک بار خریده اند ) 4٩ درصد است. درصد خرید مجدد ( درصد آزمایش کنندگان نام تجارى براى اولین بار که نام تجارى را براى بار دوم یا بیشتر خریده اند ) ١٠ درصد است. این شرکت خواهان استفاده کنندگان وفادار بیشترى است. یک کوپن داخلى براى تکرار خرید مناسب خواهد بود. اما اگر نسبت خرید مجدد بالا و مثلاً 5٠ درصد باشد در این صورت شرکت باید تلاش کند آزمایش کنندگان جدید بیشترى را جلب کند. در این جا یک کوپن پستى ممکن است اقدام مناسبى باشد.
رفرنس:مارکتینگ ایران تلنت


 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.